کتاب از ارد بزرگ تا برایان تریسی Orod Bozorg - Brian Tracy

 

شاید بین ارد بزرگ که یک اندیشمند و مصلح اجتماعی است با برایان تریسی که یک کارشناس برجسته موفقیت است فاصله بسیاری باشد اما مطالعه دیدگاه های این دو می تواند به ما درکی جدیدی از زندگی و جامعه اطرافمان بدهد .

استقبال از کتاب آرمان نامه ارد بزرگ که پر مخاطب ترین کتاب فارسی شده است و همچنین کتابهای برایان تریسی باعث شد گوشه های از اندیشه آنان را تقدیم شما بنمایم .

 

سیما زند

http://kandokave.persianblog.ir

کتابهای دیگر من :

کتاب پندار متفکرین

کتاب سخنان خردمندانه اندیشمندان ایران

» کتاب رازهای ارد بزرگ و پائولو کوئلیو - بخش یکم
»
کتاب رازهای ارد بزرگ و پائولو کوئلیو - بخش دوم
»
کتاب رازهای ارد بزرگ و پائولو کوئلیو - بخش سوم
»
کتاب رازهای ارد بزرگ و پائولو کوئلیو - بخش چهارم

 


از ارد بزرگ تا بایان تریسی

ارد بزرگ :  اگر پی به شکوه و گستره خرد خویش ببریم هیچ گاه به گردن کشی روی نمی آوریم .


ارد بزرگ :  گردن کشی آدمیان ، ریشه در ریزی و خردی میدان اندیشه آنان دارد .

 

برایان تریسی :  کیفیت زندگی شما بستگی دارد به کیفیت مدیریت شما در استفاده بهتر از وقت
      

برایان تریسی :  وقت  با ارزش ترین منبع مالی و تمام موجودی شما برای خرید چیزهایی است که در زندگی خواهان آن هستید
      

ارد بزرگ :  کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست .


ارد بزرگ :  آدمهای آرمانگرا هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند بر ادامه آن پافشاری نمی کنند .


برایان تریسی :  به جای اینکه چند کار را همزمان با هم انجام دهید ، بر روی انجام یک کار تمرکز کنید و آن را درست انجام دهید.
      

برایان تریسی :  آزادی شما به اندازه انتخاب های درست شماست . همیشه طرح و یا انتخاب دیگری به عنوان پروژه عقب نشینی برای زمانی که ممکن است طرح اول موفق نشود داشته باشید
    
 
ارد بزرگ :  فرمانروای شایسته به فکر انتقام از مردم خویش نیست .


ارد بزرگ :  فرمانروایان هیچگاه نباید از بار کاری که بر دوش گرفته اند شانه خالی کنند اگر هم اشتباهی رخ نموده با دلیری آن را بازگویند  .


برایان تریسی :  یکی از بهترین راه های استفاده از وقت این است که قابلیت های خود را در زمینه هایی که نتایج کلیدی را برای شما به بار می آورد افزایش دهید.
      

برایان تریسی :  برای آنکه در آمدتان بیشتر شود باید بیشتر چیز یاد بگیرید
      

ارد بزرگ :  فرمانروا اندیشه خویش را درگیر رخدادهای کوچک نمی کند .


ارد بزرگ :  سیاست بازان بدانند که فرمانروا همیشه به مردم بدهکار است .


برایان تریسی :  در مورد هر تصمیمی که می گیرید احتمال بدهید که ممکن است شکست هم بخورید . پس پیش بینی کنید  که در این صورت چه خواهید کرد
      

برایان تریسی :  فکر کردن همراه با پیش بینی را تمرین کنید . چه اتفاقی ممکن است پیش بیاید و در آن صورت چه کار باید بکنید؟
      

ارد بزرگ :  مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف ، یک آن هم نمی ایستند .


ارد بزرگ :  نگاه مردان کهن ایستا نیست آنها دورانهای آینده را نیز به خوبی می بینند .


برایان تریسی :  مرتب از خودتان بپرسید : آیا کاری که در حال حاضر انجام می دهم نقشی در رسیدن به مهم ترین هدفم دارد؟
      

برایان تریسی :  جلسات ابزار ضروری تجارت است . شما باید تمام توان تان را به کار گیرید تا از اوقات جلسات حداکثر استفاده را بکنید
     
 
ارد بزرگ :  وارون بر رشد و شکوه دانش آدمی ، ریشه ادب و منش آدمها ، از دوران دیرین تا کنون بسیار اندک دگرگون شده است . ادب تازیان ، مردم افرنگ و یا خاور نشینان کمترین دگرگونی را در خود داشته است . آنچه دگرگون شده دانش و خرد است . اما ریشه همان دردهای دیرین خویش را بر پشت دارد .


ارد بزرگ :  آدمها میوه های درختانی هستند که ریشه ای از دیرینه دارند .


برایان تریسی :  اولین ساعت روز ستون روز است هنری وارد بیچر
      

برایان تریسی :  اولین قرار ملاقات روز را صبح زود بگذارید . زود از خواب بلند شوید، زود از خانه بیرون بروید و مشغول کار شوید
      

ارد بزرگ :  کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست .


ارد بزرگ :  هر چه بلند پروازتر باشیم به رازهای کمتری بر می خوریم .


برایان تریسی :  هرگز وسوسه نشوید که ابتدا کارهای جزئی را انجام دهید . این کار ممکن است همه زحمات شما را به باد دهد
      

برایان تریسی :  برای غلبه بر تعلل در کار ، قبل از شروع ، با تهیه لیستی از تمام مراحل انجام کار خود را کاملا آماده کنید
      

ارد بزرگ :  آدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند . 


ارد بزرگ :  مردمان توانمند در میان جشن و بزم  نیستند . آنها در هر دم به آرمانی بزرگتر می اندیشند  و برای رسیدن به آن  در حال پیکارند .


برایان تریسی :  در آمد دلخواه سالانه خود را بر 2000ساعتی که در سال کار می کنید تقسیم کنید و از این به بعد فقط کارهایی را قبول کنید که دستمزدی به همان میزان یا بالاتر از آن داشته باشد
      

برایان تریسی :  رشد شخصیت عامل اصلی صرفه جویی در وقت است . هر قدر انسان برتری شوید با صرف وقت کمتری می توانید به هدف های خود برسید.
 

ارد بزرگ :  میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند .


ارد بزرگ :  پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن  آرمان و خواسته ای هویدا است .


برایان تریسی :  انسان های معمولی 50%از وقت خود را صرف معاشرت ها و انجام کارهای شخصی بیهوده می کنند . شما چطور؟
      

برایان تریسی :  در جایی که کار می کنید به سخت کوش ترین فرد معروف باشید . این کار موفقیت شما را تضمین می کند
      

ارد بزرگ :  تنها آرمانهای بزرگ است که  به ما بینشی فرا دنیوی می دهد .


ارد بزرگ :  مهم نیست تا چه میزان رشد کرده ایم ، مهم این است که از آرمان هایمان دور نشده باشیم .


برایان تریسی :  هنگامی که احساس می کنید کارهای زیادی است که باید انجام دهید و وقت کافی هم برای انجام تمام آنها ندارید  به خودتان یادآوری کنید که تمام کاری که می خواهید انجام دهید تما م کاری است که می توانید انجام دهید
      

برایان تریسی :  اگر برای ماندن و کار کردن در جایی که هستید فقط یک ماه دیگر فرصت داشته باشید مایلید چه کاری را به اتمام برسانید ؟ بی درنگ برای انجام آن دست به کار شوید و تا آن را به پایان نرسانیده اید دست از کار نکشید
    

ارد بزرگ :  هدف آدمهای کارآمد ، پیدا نمودن راهی مناسب برای ساختن ایده هاست .


ارد بزرگ :  آنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم کرده است .


برایان تریسی :  هر روز مقداری از وقتتان را به این اختصاص دهید که در مورد هدف های اصلی و  واقعی خود و راه های بهتری که از طریق آنها می توانید روز به روز به هدف های خود نزدیک تر شوید فکر و تامل کنید
      

برایان تریسی :  خلاقیت بالقوه خود  را شکوفا کنید . مرتبا به دنبال راه های بهتری باشید که با استفاده از آنها بتوان کارهایی را که هم اکنون مشغول انجام آن هستید با صرف وقت و هزینه کمتری به انجام رساند
   
  
ارد بزرگ :  پرداختن به ریشه ها ، کار ریش سفیدان و اهل دانش است .


ارد بزرگ :  ریشه آدم های سست بنیاد همانند درختان ریشه در مرداب ، لرزان است .


برایان تریسی :  در اغلب موارد ، انجام 20% از یک کار منجر به دست یافتن به 80%از نتایج آن می شود
      

برایان تریسی :  در هر کاری 30% از وقت معمولا صرف جست و جو برای یافتن چیزهایی می شود که معلوم نیست کجا گذاشته شده اند. اطلاعات و مدارک خود را با دقت بایگانی کنید.
      

ارد بزرگ :  رایزن کسی است که می تواند از درون پیچیده ترین مشکلات ، ساده ترین و بهترین راهها را بیابد .


ارد بزرگ :  سخت ترین کارها ، یافتن رایزن است چرا که رایزنهای بزرگ دور از دیدگان مردم ، در اندیشه های دور در حال پروازند .


برایان تریسی :  یک خوش بین تمام عیار باشید . در هر موقعیتی به دنبال چیزهای مثبت باشید تا بتوانید از آنها استفاده کنید
      

برایان تریسی :  انسان های مثبت و موفق همیشه درباره راه حل ها فکر و صحبت می کنند و انسانهای ناموفق در مورد مشکلات و شما جزء کدام گروه هستید؟
      

ارد بزرگ :  مردم همواره گوش به ندای بخشندگان دارند .


ارد بزرگ :  برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری .


برایان تریسی :  همیشه از خودتان بپرسید : با ارزش ترین استفاده ای که در حال حاضر می توانم از وقتم بکنم چیست ؟
      

برایان تریسی :  مدیریت زمان وسیله ای است که می تواند شما را از جایی که هستید به جایی که می خواهید باشید برساند
      

ارد بزرگ :  بارش باران از پستان گیتی ، فرزندان را در دل خاک جانی می دهد و زندگی را هویدا می کند و چه نیک مردان و زنانی که می بارند برای شکوفا شدن بستر آیندگان .


ارد بزرگ :  باران مهر آسمان است نه بغض آن ، همانند آدمیان مهرورزی که می بارند و کینه توزانی که خشک و بی نشانند .


برایان تریسی :  یاد گیری مداوم حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید . هر روز چیز جدیدی بیاموزید
      

برایان تریسی :  هر فعالیت یا عدم فعالیتی مستلزم انتخابی است بین آنچه بیشتر اهمیت دارد و آنچه کمتر  اهمیت دارد
      

ارد بزرگ :  نادر شاه افشار توانست از خراب آبادی که دشمنان برایمان ساخته بودند کشوری باشکوه بسازد نام او همیشه برای ایرانیان آشنا و دوست داشتنی خواهد بود .


ارد بزرگ :  بارزترین و گرامی ترین گرایش گاندی ، میهن پرستی او بود .


برایان تریسی :  تمرین کنید کارهایتان رایک تنه انجام دهید ، وقتی کاری را شروع کردید تا آن را تکمیل نکرده اید دست از کار نکشید
      

برایان تریسی :  برای اینکه به حداکثر بهروری دست پیدا کنید ، با تکرار پی در پی این جمله به خودتان نظم و ترتیب بدهید : خوب ، برگردیم سر کار
      

ارد بزرگ :  سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد .


ارد بزرگ :  دشواری ، به هدف ما ارزش می بخشد . دشواری بیشتر ، ارزش فزونتر .


برایان تریسی :  شما در محیط کار وقت چه کسی را تلف می کنید و این کار را چطور انجام می دهید؟
      

برایان تریسی :  اختلالاتی را که مکالمات تلفنی در کارتان ایجاد می کند به حداقل برسانید . آیا مکالمات تلفنی خود را تحت کنترل دارید؟
      

ارد بزرگ :  گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است .


ارد بزرگ :  ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .


برایان تریسی :  وقت از بین رفتنی است ، نمی توان آن را پس انداز کرد. فقط می توان آن را به روش های مختلف خرج کرد
      

برایان تریسی :  مدیریت زمان بیش از هر چیز نیاز به انضباط فردی ، خویشتن داری و تسلط بر نفس دارد
      

ارد بزرگ :  برآزندگان شادی را از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید .


ارد بزرگ :  دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها .


برایان تریسی :  چشم انداز دراز مدت خود را شرح و بسط دهید . می خواهید ظرف پنج سال آینده به کجا برسید؟
      

برایان تریسی :  توانایی شما در به تعویق انداختن خوشی های کوتاه مدت تعیین کننده میزان پیشرفت مالی شما در دراز مدت است.
      

ارد بزرگ :  فرمانروایان بی خرد ، مردم را شاگرد خویش می پندارند .


ارد بزرگ :  پادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است .


برایان تریسی :  خوشبختی زمانی حاصل می شود که شما به کاری که انجام می دهید اعتقاد داشته باشید ، آن را خوب بشناسید و دوست داشته باشید
      

برایان تریسی :   آیا در گذشته خود را درگیر کاری کرده اید که اگر اطلاعات امروزتان را داشتید حاضر نمی شدید به آن تن دهید ؟
      

ارد بزرگ :  فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندای با کُشتن خفه نمی شود .


ارد بزرگ :  فرمانروای دانا ، زخم خورده را بر هیچ کار دیوانی نمی گمارد .


برایان تریسی :  علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر کردن است . آلکس مکنزی( متخصص مدیریت زمان )
      

برایان تریسی :  برای مدیریت زمان خود ، باید خوشبختی را هدف اصلی زندگی تان قرار دهید.
   
  
ارد بزرگ :  فرمانروای اندرزگو شایسته فرمانروای نیست تنها آنانی شایسته اند که اهل کارند .


ارد بزرگ :  همواره سودجویان خود را نگهبانان راستین فرمانروا می دانند . حال آنکه فرمانروای پاکزاد ، به شمار مردم خویش پاسبان دارد .


برایان تریسی :  پاداش هایی که در زندگی می گیرید بستگی به این دارد که چه کاری می کنید ، چقدر خوب آن را انجام می دهید  و چقدر مشکل است که بتوان کسی را جایگزین شما کرد
      

برایان تریسی :  قانون کاشت و برداشت اصل اساسی زندگی بشر است . شما امروز محصولی را برداشت می کنید که در گذشته بذر آن را کاشته اید.
     
 
ارد بزرگ :  سرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند .


ارد بزرگ :  اسطوره ها زاینده اند ! آنان برای فرزندان سرزمین خویش همواره امید به ارمغان می آورند .


برایان تریسی :  راه کارهای مدیریت زمان قدرت قضاوت ، پیش بینی ، اطمینان و انضباط فردی را افزایش می دهد
      

برایان تریسی :  مدیریت زمان شما را قادر می سازد نه تنها سخت کوش تر بلکه هوشیارتر عمل کنید
      

ارد بزرگ :  آدمیانی اندک ، تنها به هدف می اندیشند  ! و بسیار کسان که هدفشان جز خانه نشین کردن همان گروه و دسته کوچک نیست .


ارد بزرگ :  گاهی هدف خود ، سد دید آدمیست باید دور شد و آنگاه برگشت چه درخشان هویداست .


برایان تریسی :  در حین کار مرتبا برای جلوگیری از خستگی جسمی و ذهنی ، از جا برخیزید ، چند حرکت کششی انجام دهید و کمی راه بروید
      

برایان تریسی :  استراحت کوتاه یکی از ابزار های مدیریت زمان است . یک استراحت کوتاه می تواند شما را برای ساعاتی که در پیش دارید شارژ کند
      

ارد بزرگ :  رنج آدمی را نیرومند می سازد برسان کوهستان سخت .


ارد بزرگ :  سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر  بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست .


برایان تریسی :  داشتن ذهن انعطاف پذیر کلید مدیریت زمان و استفاده بهتر از وقت است . آیا وقتی در موردی تغییر عقیده می دهید به راحتی می توانید به آن اعتراف کنید؟
      

برایان تریسی :  به هنگام تحولات سریع خواهید دید 70% از تصمیم گیری های شما اشتباه از کار در می آید . پذیرش این واقعیت یکی از عوامل کلیدی صرفه جویی در وقت است
      

ارد بزرگ :  کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست .


ارد بزرگ :  کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های  قهرمانی است  .


برایان تریسی :  شادی و خوشبختی را هدف اصلی زندگی تان قرار دهید و کلیه فعالیت هایتان را بر اساس این هدف سازمان دهی کنید
      

برایان تریسی :  نگران نباشید که مردم در مورد شما چه فکر می کنند . آنها احتمالا اصلا در مورد شما فکر نمی کنند


ارد بزرگ :  ساختاری که با سرشت آدمی سازگار نباشد توان پایداری ندارد .


ارد بزرگ :  نیرومندترین ساختارها ، نرم ترین آنهاست ، ساختارهای خشک و سخت خیلی زود نابود می گردند .


برایان تریسی :   کار اصلی یک فروشنده جست و جو ، عرضه و پی گیری است . سایر کارها جنبه فرعی دارند
      

برایان تریسی :   80% از وقت خود  را به جست و جو و عرضه اختصاص دهید و فقط 20% از وقتتان را صرف پی گیری کنید
      

ارد بزرگ :  پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.


ارد بزرگ :  درحالی که مردم برای اشتباه ناکرده هم باید پوزش بخواهند ! سیاستمداران پر اشتباه خود را آری از هر گونه ایراد می دانند و برای همین هیچ گاه پوزش نمی خواهند .


برایان تریسی :   کاملا مراقب سلامت جسمانی خود باشید . خستگی و بیماری از عوامل مهم اتلاف وقت هستند.
      

برایان تریسی :  اگر قرار است فردا صبح کار کنید شب زود به رختخواب بروید . زود به رختخواب رفتن و زود از خواب برخاستن یکی از رموز موفقیت است
      

ارد بزرگ :  آنکه پوزش نمی داند چیست! مناسب دوستی نیست .


ارد بزرگ :  از پس پشیمانی می توان راههای تازه ایی را برای نجات یافت .


برایان تریسی :  انسانهای برتر از وقت خود به گونه ای استفاده می کنند که گویی دیگران نظاره گر اعمال آنها هستند ، حتی وقتی که تنها هستند و کسی آنها را نمی بیند.
      

برایان تریسی :  همیشه برای انجام کارهایتان جدول زمان بندی شده داشته باشید و تمام کارها و قرار ملاقات ها را در آن بنویسید
      

ارد بزرگ :  پشیمانی که ما را به راه راست نکشاند ، هیچ ارزشی ندارد .


ارد بزرگ :  تنها پشیمانی را باید بخشید که بر اشتباه خود آگاه شده و  آن را بر زبان جاری می سازد .


برایان تریسی :  اولین ساعت روز را که به " ساعت طلایی " معروف است صرف خودتان کنید
      

برایان تریسی :  هر روز صبح 30 تا 60 دقیقه از وقت خود را صرف مطالعه کنید تا توانایی های خود را به روز کرده و حضور ذهن خود را تقویت کنید
      

ارد بزرگ :  بزرگداشت ، بخشش بی ریای مهر است مهری که با آن می توان بوی بهار را همیشه همراه داشت .


ارد بزرگ :  بزرگداشت ، دروازه ای از بهشت  است .


برایان تریسی :  تمام روز را کار کنید و هر دقیقه را هم به حساب بیاورید
      

برایان تریسی :  اگر هر روز دو بار و هر بار به مدت 20 دقیقه برای صرف چای دست از کار بکشید و اگر در سال 50 هفته کار کنید روی هم رفته معادل 10000 دقیقه یا 166 ساعت در سال وقت صرف این کار کرده اید . از وقت خود عاقلانه استفاده کنید
      

ارد بزرگ :  آرمان ما باید دارای شور و برانگیختگی باشد . انگیزشی که آدمی را به هست و جوشش نیاورد ، خسته کننده است .


ارد بزرگ :  یادآوری آرمانها ، از  بیراهه روی بازمان می دارد .


برایان تریسی :  تند خوانی را یاد بگیرید تا بتوانید در مدت کوتاه تری مطالب بیشتری را مطالعه کنید
      

برایان تریسی :  مدام مطالعه کنید ، به نوارهای آموزشی گوش دهید و به دنبال ایده هایی باشید که به شما کمک می کنند تا کارآیی بیشتری پیدا کنید
      

ارد بزرگ :  آنچه بدست خواهی آورد فراتر از رنج و زحمتت نخواهد بود .


ارد بزرگ :  دوستی با رنج ها و درد ها مانند دوستی با دشمن ستیزه جو ست ، باید بر ناراستی ها تاخت که این تنها راه ماندگاریست .


برایان تریسی :  حافظه خود را طوری تقویت کنید که بسته به نیازتان بتوانید توانایی خود را در به یاد آوردن نام ها ، اعداد و ارقام ، مطالب و اطلاعات لازم افزایش دهید
      

برایان تریسی :  در مطالعه مجلات ، به منظور صرفه جویی در وقت ، مقالات مورد نیاز خود را جدا کنید و برای مطالعه بعدی بایگانی کنید
      

ارد بزرگ :  مهم ترین رازهای نهان سیاست بازان ، چیزی جز پیگری اندیشه مردم کوچه و بازار نیست .


ارد بزرگ :  آدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یک شبه رهایی بخش مردم می خوانند .


برایان تریسی :  پیش از آنکه یک کتاب را به طور کامل بخوانید ، با ورق زدن و مرور سریع مطالب  ، سرعت خود را در خواندن کتاب بالا ببرید
      

برایان تریسی :  امروزه هر فردی مطالب زیادی را باید بخواند اما قانون جمع آوری اطلاعات این است: اگر بیش از شش ماه از آن می گذرد دیگر ارزشی ندارد


ارد بزرگ :  کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست .


ارد بزرگ :  برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است.


برایان تریسی :  قبل از بایگانی و نگهداری هر مطلبی ابتدا از خود بپرسید : آیا باز هم به این اطلاعات نیاز پیدا خواهم کرد.
      

برایان تریسی :  80% از کلیه اطلاعاتی که بایگانی و ذخیره می شوند هرگز مورد استفاده مجدد قرار نمی گیرند.
      

ارد بزرگ :  ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بستر خویش دارد .


ارد بزرگ :  میهن پرستی هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است .


برایان تریسی :  وقتی کارهایی که باید انجام دهید زیادتر از حد معمول است

/ 11 نظر / 123 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سید مسعود عطری

با سلام و درود خانم زند وبلاگ بسیار پر مفهومی دارید به همین سبب سعی کردم مطالب شما را نیز در وبلاگ خودم به نمایش بگذارم ... البته نام شما و کپی رایت مطالبتون رو رعایت میکنم و مطلب شما رو با نام خودتون قرار خواهم داد .. امیدوارم موفق باشید

لیلی

سلام بر شما دوست عزیزو خوبم آپ بسیار زیبایی بود آفرین به شما شعر جدید من هم( غزل چشمات) یادم اومد باز دوباره اولین لحظه دیدار تو به من گفتی عزیزم تنها عشقمی تو ای یار؟ به تو گفتم مهربونم عاشقونه من می مونم بیا تا آخر این راه تو نگو خدانگه دار! ناز چشمام و کشیدی ُناز چشمات و خریدم توی خواب بودم یا رویا؟یا منم بیدار بیدار؟ حتما بیاید و نظرتونو بگید چه انتقاد باشه چه پیشنهاد به دیده منت می پذیرم من بازم میام چشم انتظارم نزار بیا خوب؟

لیلی

سلام بر شما دوست عزیزو خوبم آپ بسیار زیبایی بود آفرین به شما شعر جدید من هم( غزل چشمات) یادم اومد باز دوباره اولین لحظه دیدار تو به من گفتی عزیزم تنها عشقمی تو ای یار؟ به تو گفتم مهربونم عاشقونه من می مونم بیا تا آخر این راه تو نگو خدانگه دار! ناز چشمام و کشیدی ُناز چشمات و خریدم توی خواب بودم یا رویا؟یا منم بیدار بیدار؟ حتما بیاید و نظرتونو بگید چه انتقاد باشه چه پیشنهاد به دیده منت می پذیرم من بازم میام چشم انتظارم نزار بیا خوب؟

لیلی

سلام بر شما دوست عزیزو خوبم آپ بسیار زیبایی بود آفرین به شما شعر جدید من هم( غزل چشمات) یادم اومد باز دوباره اولین لحظه دیدار تو به من گفتی عزیزم تنها عشقمی تو ای یار؟ به تو گفتم مهربونم عاشقونه من می مونم بیا تا آخر این راه تو نگو خدانگه دار! ناز چشمام و کشیدی ُناز چشمات و خریدم توی خواب بودم یا رویا؟یا منم بیدار بیدار؟ حتما بیاید و نظرتونو بگید چه انتقاد باشه چه پیشنهاد به دیده منت می پذیرم من بازم میام چشم انتظارم نزار بیا خوب؟

لیلی

خیلی سخت است وقتی همه کنارت باشند و باز احساس تنهایی کنی. وقتی عاشق باشی و هیچ کس از دل عاشقت باخبر نباشد . وقتی لبخند می زنی و توی دل گریانی . وقتی تو خبر داری و هیچ کس نمی داند . وقتی به زبان دیگران حرف می زنی ولی کسی نمی فهمد . وقتی فریاد می زنی و کسی صدایت را نمی شنود . وقتی تمام درها به رویت بسته است... آن گاه دستهایت را به سوی آسمان بلند می کنی و از اعماق قلب تنها و عاشق و گریانت بانگ برمی آوری که: « ای خدای بزرگ دوستت دارم!» و حس می کنی که دیگر تنها نخواهی ماند.

لیلی

منتظرتم دیر نکنی هااااااااااااااا[گل]

لیلی

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]