رازهای ارد بزرگ و پائولو کوئلیو - بخش یکم

sima zand : orod bozorg - paulo coelho  ارد بزردگ ، پائولو کوئلیو 

 

رازهای ارد بـــــــــزرگ و پائولو کوئلیو

گردآورنده : سیما زند

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب حاضر مجموعه ایی از سخنان و اندرزهای ارد بزرگ و پائولو کوئلیو  می باشد که تقدیمتان می گردد . هر دوی این متفکرین در حال حاضر بین نسل جوان بسیار مورد احترام و علاقه هستند . در پایان کتاب هم بیوگرافی و چند مقاله در مورد ارد بزرگ و پائولو کوئلیو قرار دادم .

امیدوارم این کتاب مورد پسندتان قرار بگیرد .

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------

« ارد بـــــــــزرگ   Orod Bozorg »  « ارد بـــــــــزرگ   Orod Bozorg »

 

فرگرد پیشرفت

 

 

 

پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید که بر کردار و رفتار خود فرمانروا باشد .

 

 

خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن راه پیشرفت

 

 

پیشرفت تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید .

 

 

مردمان توانمند  در خواب نیز ، رهسپار جاده پیشرفتند

 

 

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود

 

 

-------------------

--------------------------

-------------------

« پائولو کوئلیو   Paulo Coelho »  « پائولو کوئلیو   Paulo Coelho »

 

دیوانه بمانید ،اما مانند عاقلان رفتار کنید.خطر متفاوت بودن را بپذیرید.اما بیاموزید که بدون جلب توجه متفاوت باشید.

 

 

چه حقیر است این عشق

 

گر بماند به میان من و تو

 

خود بمیرد در خود

 

گر ببندد در خود

 

و بماند ... به میان من و تو

 

 

 

عشق دربسته

 

ناسزایی است به عشق همگان

 

او که سیبی را دوست می دارد ،

 

به همه مهر می ورزد

 

که همه از گوهر یکتایند .

 

 

 

من به خوبی میدانم

 

که ورای من و تو

 

هستی هست ،

 

عشق ما می میرد ، مگر آزاد شود

 

 

 

رفتنت رنج من است ،

 

رنج من ، عشق من است ،

 

پس رهایت خواهم کرد

 

چون تو را آزاد دوست دارم ...

 

 

 

 

------------------------------------------------------

« ارد بـــــــــزرگ   Orod Bozorg »  « ارد بـــــــــزرگ   Orod Bozorg »

 

 

 

فرگرد آدمیان

 

 

 

آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن

 

 

پیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند .

 

 

قهرمان های آدمهای کوچک ، همانند آنها زود گذرند .

 

 

کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی آدمهای  فرهمند .

 

 

آنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند ، دیر و یا زود به شر آنها گرفتار آید .

 

 

برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو .

 

 

گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد.

 

 

همه آدمیان به شیوه های گوناگون سختی های روزگار را می چشند .

 

 

جشن های بزرگ انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می گردد .

 

 

-------------------

--------------------------

-------------------

« پائولو کوئلیو   Paulo Coelho »  « پائولو کوئلیو   Paulo Coelho »

 

 

 

قلبی که به جستجوی رویاهایش برود هرگز رنج نخواهد کشید زیرا هر لحظه از این جستجو یک قدم نزدیک شدن به خدا و ابدیت است.

 

 

پولس قدیس در رساله خود به قرنتیان می گوید : نرمی ، یکی از مهمترین ویژگیهای عشق است .

بیایید هرگز از یاد نبریم : عشق لطافت است . یک روح سخت ، اجازه نمی دهد دستان خداوند آن را مطابق میل خود شکل ببخشد .

سرگردان در جاده باریکی در شمال اسپانیا سفر می کرد ، که مردی را دراز کشیده در بستری از گل دید .

سرگردان پرسید : اینطوری گلها را له نمی کنی ؟

مرد پاسخ داد : نه ! سعی دارم اندکی از لطافت گلها را جذب کنم .

آری ، عشق لطافت است ...

 

 

 

------------------------------------------------------

« ارد بـــــــــزرگ   Orod Bozorg »  « ارد بـــــــــزرگ   Orod Bozorg »

 

 

 

فرگرد بردباری

 

 

 

خردمندان همچون عقاب ها دیدی گسترده دارند و بردبارند .

 

 

بردباری در توان هر کسی نیست کسانی که بردبارند فرمانروایی می کنند .

 

 

بردباری بهترین سپر در روزهای سخت و ناپایداریست .

 

 

با بردباری همه چیز در چنگ توست

 

 

آه و بردباری ، ریشه هر دیوزاد ، و بد خویی را ، خواهد کَند .

 

 

-------------------

--------------------------

-------------------

« پائولو کوئلیو   Paulo Coelho »  « پائولو کوئلیو   Paulo Coelho »

 

 

 

اگر چهره ات نقص دارد گناه آینه نیست

 

 

استاد می گوید : اگر باید بگریید ، همچون کودکان بگریید .

زمانی کودک بودید و یکی از نخستین چیزهایی که در زندگی آموختید گریستن بود ، چون گریستن بخشی از زندگی است .

هرگز از یاد مبرید که آزادید و نشان دادن احساساتتان شرم آور نیست .

فریاد بزنید ، با صدای بلند هق هق کنید ، هر چقدر که مایلید سر و صدا کنید ، چون کدکان اینگونه می گریند و آنان سریعترین راه آرامش بخشیدن به قلبشان را می شناسند .

هرگز متوجه شده اید که کودکان چطور دست از گریستن می کشند ؟ از گریستن دست می کشند چون چیزی حواسشان را منحرف می کند . چیزی آنها را بسوی ماجرای بعدی فرا می خواند .

کودکان خیلی سریع دست از گریستن می کشند و برای شما نیز اینگونه خواهد بود اگر و تنها اگر همچون کودکان بگریید ... !

 

 

 

------------------------------------------------------

« ارد بـــــــــزرگ   Orod Bozorg »  « ارد بـــــــــزرگ   Orod Bozorg »

 

 

 

فرگرد راه

 

 

 

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید  تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید  و اگر نیافتید همان در را بشکنید .

 

 

اگر شما به مشکلات پشت کنید  سختی ها هیچگاه  به شما پشت نخواهند نمود بهترین راه ، مبارزه پیگیر  و همیشگی با سختی هاست .

 

 

گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست راه سخت کوهستان را برگزینیم  . 

 

 

راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است

 

 

آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه بسوی راه های نارفته رفت بی گمان آموزگار آیندگان خواهد شد .

 

 

آنکه پی به نیروی سترگ درون خود برد ، راه آزاد سازی آن را نیز خواهد یافت .

 

 

راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست .

 

 

-------------------

--------------------------

-------------------

« پائولو کوئلیو   Paulo Coelho »  « پائولو کوئلیو   Paulo Coelho »

 

 

 

چگونه جهنم را پر نگه می دارند ؟

در قصه ای قدیمی آمده است که وقتی حضرت عیسی روی صلیب درگذشت بی درنگ به دوزخ رفت تا گناه کاران را نجات دهد.

شیطان بسیار ناراحت شد و گفت :

- دیگر در این دنیا کاری ندارم . از حالا به بعد ، همه تبه کارها و خلاف کارها و گناه کارها و بی ایمان ها ، همه یکراست به بهشت می روند !

عیسی به شیطان بیچاره نگاه کرد و خندید :

- ناراحت نباش . تمام آنهائی که خودشان را بسیار با تقوا می دانند و تمام عمرشان کسانی را که به حرف های من عمل نمی کنند محکوم می کنند ، به این جا می آیند .چند قرن صبر کن تا ببینی که دوزخ پُرتر از همیشه می شود !

 

 

قلب من ، هرگز تو را محکوم و نقد نمی کنم . و نیز هرگز از آنچه می گویی شرمنده نمی شوم . میدانم تو کودک محبوب خداوندی و او در تابشی شکوهمند و عاشقانه از تو حفاظت می کند .

 

قلب من ، به تو ایمان دارم . طرفدارت هستم ، و در نیایش هایم ، همواره برایت درخواست برکت می کنم . همواره دعا می کنم یاری و پشتیبانی مورد نظرت را دریافت کنی .

 

قلب من ، به تو ایمان دارم . ایمان دارم که تو عشقت را با هر آنکس که نیازمند یا سزاوارش باشد ، سهیم می شوی . که راه من راه توست و همراه با هم به سوی روح القدس می رویم .

 

از تو می خواهم به من اعتماد کنی . بدان که دوستت دارم و می کوشم تمام آزادی مورد نیازت را برای ادامه دادن به تپش شادمانه ات در سینه ام ، در اختیارت بگذارم و برای آنکه هرگز از حضور من در گرداگردت احساس ناآسودگی نکنی ، هر کاری می کنم ...

 

 

 

------------------------------------------------------

« ارد بـــــــــزرگ   Orod Bozorg »  « ارد بـــــــــزرگ   Orod Bozorg »

 

 

 

فرگرد خویش

 

 

 

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی .

 

 

با گفتن واژه هایی همانند نمی توانم ! و یا نمی شود ! هر روز پس تر می روید .

 

 

نخستین کسی که در برابرش باید کُرنش کنی خویشتن خویش است .

 

 

خویش را خوار نکنیم و اگر ارزشش را بدانیم هیچگاه در برابر یاوه گویان آسیب پذیر نخواهیم بود . ارد بزرگ

 

 

آدمهای بی مایه ، همگان را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازند .

 

 

بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم .

 

 

آنگاه که سنگ خویشتن را به سینه می زنید نباید امید داشته باشید همگان فرمانبردار شما باشند .

 

/ 1 نظر / 35 بازدید
سالی

سیمای زند از انتخاب مطلبتون ممنون من احترام خاصی برای پائولو عزیز قائلم و بیشتر کتابهاشو دارم ولی این پند ها را من نخوانده بودم